Оловни сачми за утежняване на воблери

Оловни сачми с диаметър 4 mm и тегло 0.4 g