Стъклотекстолит за лопатки

Най-добрият масово използван материал за изработка на лопатки на воблери
- Листове с размери 30 см x 20 см;
- Възможна дебелина: 0.5 мми 0.8 мм;