Есенни софийски щуки

Не съм голям фен на щуката, но след забраната на пъстървата, е редно и на нея да обърна малко внимание. Още повече, често споделя общи водоеми с любимите ми стрижоци – модерни и стандртни и налита на предназначените за тях примамки.

По софийските баластриери и прилежащите им гьолове не е като да няма щука, но многобройните месари и бракониери успешно поддържат популацията й на минимума. Освен слабата популация, другият проблем е размерът – рибите не се оставят да порастнат. С други думи – щуки редки, но за сметка на това – малки.

И все пак, с повечко проучване и търсене, се намират места, където щуките макар и неголеми, не са чак толкова редки. Ако се уцели и момент, стават хубави риболови.

Най-трудни за излавяне за щуките по най-обраслите водоеми или части от водоеми. Там тападжиите са максимално затруднени, псевдоспинигистите, ловящи предимно на “блесна” са затруднени също. Който обаче разполага с нужните за такива водоеми примамки, както и с нужните умения да ги използва, може да разчита на успех, макар и с неголеми риби.

Есенни софийски щуки