Flat Cutter - създаден за силно течение

Подобно на Stream Cutter, моделът е разработен за пъстървов риболов в течение. Характерната му форма, обуслява голяма устойчивост дори и в най-силните бързеи. Оборудва се със здрави единични куки Decoy.

Свойства и характеристики: