Мили приятели, във връзка с размножителния период на балканската пъстърва, от днес (01.10.2022г), се забранява риболовът на тази най-красива наша риба. Тази забране не означава, че можем да ловим балканки, стига да ги връщаме обратно. Истината е, че трябва изцяло да ги оставим намира, за да се размножат на спокойствие! 


Какви са нашите задължения по време на размножителния период, като съвестни риболовци?


  • Не трябва изобщо да риболовстваме на водоеми с развита популация на балканска пъстърва, дори и да търсим други видове;
  • Не трябва да търсим тази риба целенасочено дори на водоеми, в които  е рядко срещана; 
  • Ако случайно някъде хванем балканка, трябва да я върнем незабавно във водата, без изключения;
  • Ако минавайки покрай пъстървов водоем видим риболовци, трябва незабавно да уведомим ИАРА, като най-добре се обадим на 112;


Какво е желателно да правим и да не правим? 


  • По време на този период, не е добра идея да търсим целенасочено и другите пъстървови видове, като американска пъстърва и сивен;
  • Добре е поне веднъж да отделим няколко часа и да се разходим без въдица по някоя пъстървова, за да проверим за нередности - това ще ни се отплати! 

Нека проумеем, че не можем да изискваме от бракониерите да спазват закона, ако ние сами го нарушаваме, дори и според нас да е безобидно! 


Новият пъстървов сезон се открива на  01.02.2023 година