Американки на силикон и голям шаран

Клатушките не винаги работят добре на платено, понякога силиконите дават много по-добър резултат! В това видео ще ви покажа как все пак направих риболов при доста трудни риби, а ще видите също как един колега извади огромен шаран над 10кг, за опашката с лек такъм!

Количеството риби и състоянието им по платените гьолове са много променливи величи и това силно отличава Ейрия риболова от риболова на диво.

Рибите понякога са особено трудни на изкууствени примамки и не реагират добре на традиционните клатушки, а на воблери и въртележки още по-малко. И все пак, колктоо и да са капризни, може да се излъже някоя риба.

А който пък е достатъчно упорит с клатушките, има шанс да закачи товарния влак и да получи конска доза адреналин. Е, не за устата, но на кой му пука – борбата си е борба, а тези танкове много дърпат!

На няколко места имаше групирани риби, които почти не се движеха и отказваха всичко. Тогава започнах да упорствам на неутежнен силикон, който според мен е най-добре работещата примамка за силно пасивни риби. Колкото и да не искат, все някоя се излъгва н съвсем бавно потъващото червейче или камола.

За да имаме успех на неутежнен силикон, все пак трябва да бъдат изпълнени няколко неща.

Първо, трябва да локализираме рибите, защото търсенето им по този начин е трудно, почти невързможно, заради бавното облавяне.

Второ, такъмът трябва да позволява да замятаме съвсем лекия силикон.

Аз ловя със Силверна Лаго 65 Кранк – изключително лека и чувствителна въдица. Тя ми дава възможност за съвсем леки примамки, стига разбира се и влакното да го позволи.

Затова, на любимата ми Дайва Пресо 1003 съм навил много тънък брейд Унитика Найтгейм с ПЕ рейтинг 0.2.

По едно време, един колега на стръв имаше късане и плувката му започна да се разхожда из водоема. С надеждата за някой голям шаран, сложих една тежка клатушка и започнах да целя плувката, за да я хвана.

В крайна сметка я уцелих, но се оказа пъстърва. И все пак, имаше екшън, защото се оплете в един метален стълб

И като стана дума за шаран, в единия ъгъл един колега започна да се бори с нещо зловещо. С Краси взехме един кеп и отидохме да помагаме.

Американки на силикон и голям шаран